Over de Aanzegboete

De Aanzegtermijn en de Aanzegboete

In 2015 is er een nieuwe regeling van kracht geworden m.b.t. de wet Werk en Zekerheid. Werkgevers zijn hierbij verplicht werknemers met een contract voor bepaalde tijd, minimaal één maand voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst, schriftelijk op de hoogte te stellen over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Indien de werkgever dit niet doet, of te laat, dan heeft de werknemer recht op een financiële vergoeding van de werkgever, óók als het contract wél verlengd wordt. De juridische naam voor deze maand is de 'aanzegtermijn' en de vergoeding wordt aangeduid als de 'aanzegboete'. 

Deze wet is in het leven geroepen om werknemers tijdig de gelegenheid te geven om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt voor het vinden van een nieuwe baan. De strekking van deze wet is na te lezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling9/Artikel668/geldigheidsdatum_30-01-2015.

Hoogte van de aanzegboete

De hoogte van de vergoeding is één maandsalaris voor werknemers met een vast aantal uren. Voor werknemers met een variabel contract of loon wordt de vergoeding op een andere manier berekend. Bij werknemers met een variabel aantal uren (flex contract of nul-uren contract) wordt de vergoeding berekend door het aantal gewerkte uren van de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst te vermenigvuldigen met het uurloon en vervolgens door 12 te delen. Bij werknemers waarvan het salaris bestond uit provisie, commissie of stuksloon (geen vast uurtarief maar prestatiegericht dus) wordt de vergoeding berekend door het salaris van de 12 maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst te delen door 12.

Wanneer uw werkgever u wél een schriftelijke aanzegging heeft gedaan maar niet tijdig binnen de wettelijke termijn van een maand, dan heeft u recht op een vergoeding naar rato. Dat wil zeggen dat de vergoeding verminderd wordt naar gelang het aantal dagen dat tussen de einddatum van de overeenkomst en de aanzegdatum zit.

Ken je rechten

Veel werkgevers en werknemers zijn zich niet bewust van deze regeling. Werknemers lopen dus in veel gevallen een vergoeding mis. Via onze website kunt u eenvoudig laten berekenen of u recht heeft op een vergoeding. Daarna kunt u eventueel ook een voorbeeldbrief downloaden die u aan uw werkgever kunt sturen om de vergoeding te vorderen.